RUCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA
6 marca 2013
admin

ZDROWIE TO TWÓJ SKARB, WIĘC O NIE DBAJ

CZYLI

JAK DBAMY O ZDROWIE W KOŹMIŃSKIEJ JEDYNCE

 

PROMOCJA ZDROWIA

ZDROWIE jest to stan pełnego: fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, brak choroby czy kalectwa. Także poddająca się zmianom zdolność człowieka do osiągania szczytu własnych fizycznych, psychicznych i społecznych możliwości, pozytywne reagowanie na wyzwania środowiska.  
PROMOCJA ZDROWIA to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem oraz jego poprawę.
Należy pamiętać, że zdrowie nie jest celem samym w sobie, lecz jest zasobem umożliwiającym realizację aspiracji, zaspakajanie potrzeb oraz przeobrażenie i kontrolę środowiska.
Definiowanie zdrowia, istota promocji zdrowia oraz związki zdrowia z różnymi czynnikami warunkującymi zdrowie to podstawowe zagadnienia programu. Stanowią one zasadniczy punkt odniesienia wszystkich zajęć z uczniami. Wyznaczają one również kierunek pozostałych działań edukacyjnych adresowanych do środowiska domowego i członków społeczności szkolnej.

Dbając o zdrowie realizujemy zadania w następujących obszarach:

 1. Higiena osobista i otoczenia.
 2. Żywność i żywienie.
 3. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc.
 4. Rozwój i zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne.
 5. Aktywność ruchowa, praca i wypoczynek, czas wolny.
 6. Edukacja do życia w rodzinie i społeczności. Psychospołeczne aspekty zdrowia. Życie bez nałogów.

ZESPÓŁ DS. PROMOCJI ZDROWIA

1. Grażyna Leśniak- koordynator

2. Marzena Adamkiewicz

3. Beata Chojnicka

4. Anna Filipiak

5. Hanna Frankowska

6. Hanna Szymura

KLASOWI LIDERZY DS.PROMOCJI ZDROWIA

W roku szkolnym 2012/2013 każda klasa wybrała lidera  ds. promocji zdrowia:

klasa I a  Oliwia Dłużak

klasa I b  Martyna Golińska

klasa II a Oliwia Mrówczyńska

klasa II b Weronika Ratajczyk

klasa III a Agnieszka Plewińska

klasa III b Jakub Brylewski

klasa IV a Kajetan Bielawski

klasa IV b Orpiszak Roksana

klasa V a Dzierla Piotr

klasa V b Kopeć Agnieszka

klasa V c Forszpaniak Olga

klasa VI a Galer Krystian

klasa VI b Dominika Brylewska

 

 

 

 

 

 

NASZE SZKOLNE HASŁO:

ZDROWIE TO TWÓJ SKARB, WIĘC O NIE DBAJ

 

NASZ PRIORYTET NA ROK SZKOLNY 2012/2013:

RUCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Rok szkolny 2012/2013 jest kolejnym rokiem realizacji programu Szkoły Promującej Zdrowie realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp. Program nosi tytuł ,,Zdrowie to Twój skarb, więc o nie dbaj” i jest realizowany poprzez blok tematyczny: Ruch w życiu człowieka.

 

PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013:

Oddział O

 1. ,,Bądźmy zdrowi –wiemy, więc działamy”
 2. ,,Moje dziecko idzie do szkoły”
 3. ,,Od ziarenka do bochenka”

Klasa I

 1. ,,Klub bezpiecznego Puchatka”
 2. ,,Radosny uśmiech-radosna przyszłość”
 3. ,,Mleko dla szkół”
 4. „Owoce w szkole”
 5. „Ratujemy i uczymy ratować”
 6. ,,Od ziarenka do bochenka”

Klasa II

 1. „Mleko dla szkół”
 2. „Owoce w szkole”
 3. „Ratujemy i uczymy ratować”
 4. ,,Od ziarenka do bochenka”

Klasa III

 1. „Mleko dla szkół”
 2. „Owoce w szkole”
 3. „Ratujemy i uczymy ratować”
 4. ,,Od ziarenka do bochenka”

Klasa IV

 1. „Znajdź właściwe rozwiązanie”
 2. „Ratujemy i uczymy ratować”
 3. „Mleko dla szkół”
 4. ,,Od ziarenka do bochenka”

Klasa V

 1. „Znajdź właściwe rozwiązanie”
 2. „Ratujemy i uczymy ratować”
 3. „Trzymaj formę”
 4. „Mleko dla szkół”
 5. ,,Od ziarenka do bochenka”

Klasa VI

 1. „Znajdź właściwe rozwiązanie”
 2. „Ratujemy i uczymy ratować”
 3. „Trzymaj formę”
 4. „Mleko dla szkół”
 5. ,,Od ziarenka do bochenka”