O ZASADACH RUCHU DROGOWEGO
19 kwietnia 2013
admin

 

„Wiem i potrafię”

czyli o zasadach ruchu drogowego w Jedynce

 

 

W dniu 17 kwietnia 2013 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp., we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie realizowany był projekt „Przygotowanie czwartoklasistów do egzaminu na kartę rowerową”.

Celem projektu było przygotowanie uczniów klas IV do egzaminu na kartę rowerową, w tym w szczególności nauka przestrzegania zasad ruchu drogowego.

Po części teoretycznej, która prowadzona była przez studentów PWSZ w Lesznie, przystąpiono do sprawdzenia wiadomości i umiejętności praktycznych uczniów, w tym budowy roweru.

Egzamin przeprowadził mł. asp. Krzysztof Grzemski. Okazało się, że uczniowie świetnie poradzili sobie z zadaniami o różnym stopniu trudności. Nawet skomplikowane skrzyżowania nie sprawiły im kłopotu. W nagrodę każdy uczestnik spotkania otrzymał dyplom, kamizelkę odblaskową i soczek.