MAJ 2013
2 czerwca 2013
admin

W środę 22 maja 2013 roku gościliśmy w naszej szkole Panią Mirosławę Lewandowicz, pracownika PKO Banku Polskiego w Koźminie Wielkopolskim, która przyszła wręczyć nam nagrodę, jaką udało nam się wygrać w konkursie „Zimowe Oszczędzanie z SKO”.

Zima z SKO procentowała nagrodami! Wzięliśmy udział w rywalizacji dla szkół podstawowych i wygraliśmy APARAT FOTOGRAFICZNY.


 

 

 

 

Zgodnie z regulaminem konkurs miał na celu szerzenie w szkołach podstawowych idei oszczędzania i przedsiębiorczości w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. W celu wyrównania rywalizacji między szkołami, wprowadzono podział na 3 odrębne grupy:

– szkoły do 100 uczniów włącznie,

– szkoły od 101 do 300 uczniów włącznie,

– szkoły od 301 uczniów.

O końcowym sukcesie decydowały efekty popularyzacji SKO, czyli:

– liczba dzieci oszczędzających w SKO w szkole,

– suma środków zaoszczędzonych na rachunkach SKO uczniów w danej szkole.

Zakwalifikowaliśmy się do trzeciej grupy (od 301 uczniów) i znaleźliśmy się na 24 miejscu wśród 38 szkół nagrodzonych. Radość jest ogromna, ponieważ udało nam się pokonać około 1400 pozostałych szkół, z którymi rywalizowaliśmy w konkursie.