INFORMACJA O KONKURSACH
20 września 2013
admin

Drodzy Rodzice!

Kierujemy do Was prośbę o zachęcanie swoich dzieci do udziału w olimpiadach, konkursach i turniejach, w szczególności uhonorowanych patronatem Ministra Edukacji Narodowej, które realizowane będą w roku szkolnym 2013/2014.

Konkursy służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowanej zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu.

Wykaz przedsięwzięć publikowany jest na stronie www.men.gov.pl w zakładce Życie szkoły/Uczeń zdolny.