INFORMACJE
9 października 2013
admin

 

Dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

W tym dniu nie kursują autobusy szkolne.