AKCJA ZBIERANIA ZNACZKÓW
25 lutego 2014
admin

Uczniowie JEDYNKI

spieszą na pomoc MISJOM

 

W hołdzie Naszemu Rodakowi,

Papieżowi bł. Janowi Pawłowi II –

Wielkiemu Misjonarzowi współczesnych czasów,

jako przygotowanie do bliskiej już KANONIZACJI

 

Akcja zbierania zużytych znaczków, które zostaną przekazane na misje

i tam wykorzystane na rzecz ludzi najbiedniejszych.

Gorąco zachęcamy i serdecznie zapraszamy

do włączenia się w tę akcję!!!

Potrwa ona do 25. kwietnia bieżącego roku.

Znaczki przynosimy do szkoły lub do kościoła.

Organizatorzy akcji z góry dziękują.

My już rozpoczęliśmy pracę, czekamy na Was…

 

 

 

 

 

Tekst: s. Dominika; fot. Bożena Kulka, s. Dominika