MAŁY MISTRZ MATEMATYKI
28 maja 2014
admin

IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

KLAS TRZECICH „MAŁY MISTRZ MATEMATYKI”

28 maja  2014 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w  Koźminie Wlkp. przeprowadzony został

IV Międzyszkolny Konkurs Matematyczny Klas Trzecich

„MAŁY MISTRZ MATEMATYKI”.

Konkurs miał na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań  matematycznych, dostarczenie uczniom rozrywki umysłowej, promowanie dorobku i osiągnięć uczniów oraz integracji środowiska uczniowskiego.

W konkursie wzięło udział 10 uczestników szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Koźmin Wlkp. Naszą szkołę reprezentowało 2 uczniów klas trzecich.

I miejsce zajął  Jan Bartkowiak uczeń kl. III b

MAŁY MISTRZ MATEMATYKI

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie, natomiast laureaci zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi oraz dyplomem.

Gratulujemy!