ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
15 czerwca 2014
admin

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I-VI

OBOWIĄZUJĄCY

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

IM. STRAJKU DZIECI KOŹMIŃSKICH 1906/1907

W KOŹMINIE WLKP.

 

 

Wykaz podręczników został przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 3 czerwca 2014 roku i podany przez Dyrektora szkoły do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń w łączniku szkoły oraz bibliotece.

Załączniki do pobrania (w formacie *.doc):

Wykaz podręczników dla oddziału zerowego

Wykaz podręczników dla klasy I

Wykaz podręczników dla klasy II

Wykaz podręczników dla klasy III

Wykaz podręczników dla klasy IV

Wykaz podręczników dla klasy V

Wykaz podręczników dla klasy VI

 

Wyprawka szkolna dla uczniów klas I i 0

Załączniki do pobrania (w formacie *.doc):

Wyprawka dla klasy I

Wyprawka dla klasy 0