UNIHOKEJ
7 września 2014
admin

PROJEKT UNIHOKEJ

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Koźminie Wlkp. realizuje zadanie publiczne „Propagowanie unihokeja wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski”

W ramach projektu „Unihokej to dla nas fajny sport i dobra zabawa” realizowane są zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Koźmin Wlkp. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wlkp. Udział w projekcie jest bezpłatny i bierze w nim udział 54 dzieci.

W czerwcu były prowadzone też zajęcia dla dzieci z Przedszkola „Parkowe Skrzaty” na boisku Orlik. W lipcu treningi odbywały się również podczas obozu sportowo-rekreacyjnego, który UKS „Jedynka” i Stowarzyszenie „Wspólnie dla Koźmina” zorganizowały po raz drugi na Ziemi Leszczyńskiej. Zajęcia w ramach projektu trwają już od kwietnia, a ich zakończenie planowane jest jesienią, kiedy to odbędzie się turniej unihokeja. Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania pochodzi z budżetu gminy Koźmin Wielkopolski.

Działania na rzecz rozwoju unihokeja zauważył również Zarząd Wielkopolskiego Związku Unihokeja w Poznaniu, który złożył podziękowanie Jackowi Zawodnemu „za zaangażowanie w działania służące upowszechnianiu unihokeja w Wielkopolsce”.

Osobą prowadzącą zajęcia jest nauczyciel wychowania fizycznego i instruktor unihokeja Jacek Zawodny.

Tekst i fot.: UKS „Jedynka”