SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ
2 grudnia 2014
admin

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

Z NOWEJ ERY

Od 2015 roku uczniowie klas szóstych będą pisać nowy rodzaj sprawdzianu końcowego.
Stad też w dniu 26 listopada 2014r. uczniowie klas VIa i VIb przystąpili po raz pierwszy do próbnego sprawdzianu. Składał się on z dwóch części. Pierwsza – język polski i matematyka, na którą przeznaczone było 80 minut. Po przerwie uczniowie przystąpili do części drugiej, z języka angielskiego, na którą przeznaczono 45 minut. Sprawdzian ze znajomości języka obcego był  przeprowadzony po raz pierwszy. W tym celu wykorzystana została płyta CD niezbędna do  sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu. Na płycie znajdowały się dwukrotnie odczytane teksty, polecenia i przerwy na wykonanie zadań. Uczniowie zapoznali się również z nowym systemem kodowania odpowiedzi.