ZATRZYMAJ SIĘ I ŻYJ
2 grudnia 2014
admin

BEZPIECZNY PRZEJAZD – „Zatrzymaj się i żyj” – PODSUMOWANIE AKCJI

Już niemal od początku roku szkolnego dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp. realizowały wraz z wychowawczyniami projekt na temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych i terenach kolejowych pt. BEZPIECZNY PRZEJAZD – „Zatrzymaj się i żyj”. Celem projektu było kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych wśród uczniów, podniesienie świadomości zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo – drogowych, utrwalenie zasad właściwego zachowania wśród najmłodszych użytkowników dróg oraz zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. W ramach akcji uczniowie wykonywali znaki drogowe, instrumenty muzyczne, plakaty na temat bezpiecznego poruszania się po terenach kolejowo – drogowych, brali udział w konkursach i qiuzie oraz spotkaniu z Panem Wiesławem Głuszkiem z PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych z Ostrowa Wlkp. i Panem Jackiem Furmankiewiczem – Komendantem Posterunku SOK w Jarocinie. Najmłodsi odbyli wycieczkę na dworzec kolejowy, natomiast wszyscy uczniowie klas I – III oraz dzieci z oddziału zerowego udali się na przejazd kolejowy na drodze do Staniewa. Te wszystkie działania zostały bardzo entuzjastycznie przyjęte przez dzieci.

Uwieńczeniem akcji było zorganizowanie happeningu pod hasłem „Otwarty umysł oczy – i każdy przez tory bezpiecznie kroczy”.

Ponadto, wszelkie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach kolejowo – drogowych zostały udokumentowane w postaci krótkiej prezentacji będącej połączeniem materiału filmowego oraz fotograficznego. Zawarto w nim filmy z wizyty dzieci z oddziału zerowego na dworzec kolejowy, wizyty uczniów z klas I – III oraz dzieci z oddziału zerowego na przejazd kolejowy na drodze do Staniewa, spotkania z pracownikami PKP oraz inscenizacji uczniów starszych do wiersza J. Tuwima „Lokomotywa” . Ponadto, w prezentacji ujęto fotografie z przeprowadzonych konkursów, zabaw dzieci młodszych (zabawy klockami, układanie puzzli), zajęć plastycznych, podczas których wykonywano znaki drogowe, plakaty, instrumenty muzyczne i inne.

Piosenka towarzysząca filmikowi pt. „Jedzie pociąg z daleka” miała za zadanie wprowadzić odbiorcę w atmosferę związaną z akcją BEZPIECZNY PRZEJAZD – „Zatrzymaj się i żyj” by mógł on się poczuć tak, jak przez cały czas trwania akcji czuły się dzieci, które z niezwykłą pasją wykonywały kolejne zadania mające na celu wyrobić nawyki bezpiecznego zachowania się na przejazdach kolejowo – drogowych. Działania nauczycieli towarzyszące akcji wymagały od uczniów niezwykłego zaangażowania, jednak sposób przekazu informacji był przyjemny i w formie łatwo dla nich  przyswajalnej. Dlatego wszelkie założone cele zostały zrealizowane, natomiast film jest jedynie telegraficznym skrótem tychże działań.

Film z akcji PKP:  https://www.youtube.com/watch?v=Zbu7Bkun5Fk

Maria Mazurowska