WIARYGODNA SZKOŁA
5 grudnia 2014
admin

JEDYNKA WIARYGODNĄ SZKOŁĄ

Uczniowie, jak i nauczyciele koźmińskiej Jedynki mają znowu powód do dumy. Szkoła uzyskała certyfikat WIARYGODNA SZKOŁA. Program  „Wiarygodna Szkoła” obejmuje swym zasięgiem cały kraj. Jego głównym założeniem jest wskazanie i wyróżnienie placówek oświatowych, które uzyskują bardzo dobre wyniki kształcenia, a dodatkowo zapewniają właściwą bazę i poczucie bezpieczeństwa swym uczniom. Kategoria „Wiarygodna Szkoła” powstała w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swym uczniom. Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły. Projekt ma na celu promować te placówki dydaktyczne, które wyróżniają się pod względem solidności i rzetelności w prowadzonej działalności, dzięki czemu wzrasta pozycja danej placówki w środowisku, jako wiarygodny partner w edukacji.

W województwie wielkopolskim oprócz Szkoły Podstawowej Nr 1 jest tylko siedem innych szkół podstawowych, które mogą poszczycić się owym certyfikatem. Warto dodać, iż, aby osiągnąć ten tytuł, placówka musiała przejść kilkustopniową weryfikację, w której brano pod uwagę wyniki osiągane przez uczniów w egzaminie zewnętrznym, bazę dydaktyczną oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. W każdym z kryteriów przyznawano punkty, a wynik końcowy oznaczał, czy dana szkoła mogła otrzymać certyfikat czy nie.

Szkoła Podstawowa Nr 1 osiągnęła bardzo wysoki wynik 330 punktów, który zapewnił jej otrzymanie tytułu „Wiarygodnej Szkoły”.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w koźmińskiej Jedynce już od wielu lat prowadzone są działania służące poprawie jakości kształcenia. Nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki dydaktyczne oraz z egzaminów zewnętrznych. Ponadto, już jako absolwenci Jedynki, będąc uczniami innych placówek, gimnazjów, ale także szkół ponadgimnazjalnych, osiągają liczne sukcesy, działają w środowisku, pomagają innym, biorą aktywny udział w życiu kulturalnym miasta. Warto pamiętać, iż szkoła, to nie tylko nauka czytania i liczenia, ale także szkoła życia, pracy nad własnym „ja”, nad swą osobowością i charakterem, to działania nauczycieli, wychowawców i własne nad kształtowaniem w młodych ludziach cech pożądanych w ówczesnym świecie, których naszym absolwentom nie brakuje.

Tekst i fot. Maria Mazurowska