ZDROWY TALERZ
30 stycznia 2015
admin

„Aktywna szkoła-aktywny uczeń”

„ZDROWY TALERZ”

Wychowawcy klas oraz nauczyciel przyrody przystąpili do przeprowadzenia debaty uczniowskiej nt. Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywieniową”. Zadaniem uczniów przed przystąpieniem do debaty było wyszukanie w dostępnych im źródłach informacji, wiadomości nt. zdrowego odżywiania.

Zespół ds. promocji zdrowia działający w naszej szkole zaproponował plan ewaluacji przeprowadzonych debat, który wyglądał następująco:

  • kl.O-II –  wykonują  rysunki,
  • kl. III-IV – zdrowa żywność na talerzu,
  • kl. V-VI – krótki test.

Klasy najmłodsze rysowały piękne prace propagujące zdrowe odżywianie. Klasy trzecie wykonały sałatki lub surówki, które spożyły podczas wspólnego śniadania w szkole, a klasy najstarsze po debacie rozwiązały test, wiedzy nt. zdrowia na talerzu w zgodzie z piramidą żywieniową. Wiedza uczniów sprawdzona została poprzez test wyboru. Test składał się 5 z  pytań.

Wyniki przedstawiamy tutaj