CZY ŻYJEMY ZDROWO?
10 lutego 2015
admin

AKTYWNA SZKOŁA-AKTYWNY UCZEŃ

„CZY ZDROWO ŻYJEMY?”

Po przystąpieniu do ogólnopolskiego konkursu we wszystkich klasach naszej szkoły zostały przygotowane gazetki promujące zdrowie. W korytarzu  została przygotowana gazetka ścienna pod hasłem:

„Zdrowie to twój skarb, więc o nie dbaj”.

W naszej szkole od kilku lat działa zespół ds. promocji zdrowia do którego należą nauczyciele, rodzice i uczniowie- tzw. łącznicy ds. promocji zdrowia. Zadaniem zespołu było przygotowanie wystawy szkolnej w  nt.

„Czy zdrowo żyjemy?

Rolą uczniów całej szkoły było przyniesienie przedmiotów, produktów pomagających nam w zdrowiu i tych które nam szkodzą. Otwarcia wystawy szkolnej dokonała pani dyrektor Bożena Kulka przecinając wstęgę przy udziale uczniów.

Wystawa została podzielona na dwie części: sprzyjające zdrowiu i szkodliwe dla zdrowia. Ale uczniowie wyboru produktów, rzeczy, przedmiotów musieli dokonywać samodzielnie. Po przygotowaniu gazetek w klasach , na korytarzu i wystawki szkolnej  we wszystkich klasach naszej szkoły odbywały się konwersatoria nt. „Konsumenckie ABC”. Dyskusje były zaciekłe. To co dla jednych było zdrowe dla naszego organizmu dla innych było nie do przyjęcia. Każdy starał się udowodnić swój punkt widzenia. Zadaniem oczywiście nauczycieli było tak poprowadzić zajęcia, aby wskazać drogę ku zdrowiu!

Dodatkowym zdaniem  było wykonanie plakatu promującego zdrowy tryb życia. Uczniowie pracowali w grupach . Wykonane plakaty ozdobiły korytarze naszej szkoły.