INFORMACJE O SPRAWDZIANIE KLAS VI
15 marca 2015
admin

SZANOWNI PAŃSTWO!


PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY WAŻNE INFORMACJE

O SPRAWDZIANIE W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Termin sprawdzianu – 01 kwiecień 2015 r. (środa)

część 1 – język polski i matematyka

godz.9.00, czas trwania 80 minut

część 2 – język obcy nowożytny

godz. 11.45, czas trwania 45 minut

 

Informacja dla uczniów i rodziców dotycząca przebiegu sprawdzianu w klasie VI 
szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015

PREZENTACJA