QUIZ PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY
7 maja 2015
admin

X Gminny Quiz Przyrodniczo – Ekologiczny


W dniu w 07.05.2015 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęciczkach odbył się X Gminny Quiz Przyrodniczo – Ekologiczny. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny.

Drużynę młodszą reprezentowali następujący uczniowie:

–  Agata Świątkowska II b

–  Kieliba Michał III b

–  Praczyk Jan IV a

Drużynę starszą reprezentowali:

–  Kieliba Agnieszka Vb

–  Krzyżanowska Natalia VI b

Uczestnicy pracowali w grupach i musieli zmierzyć sie z testem, który składał się z zadań praktycznych i teoretycznych. Musieli wykazać się sporą wiedzą z zakresu ekologii i przyrody. Zadania wymagały logicznego rozumowania, myślenia oraz zastosowania wiedzy w praktyce.

Nasi uczniowie wypadli wspaniale.

Grupa młodsza zajęła I miejsce, a grupa starsza  II miejsce.

Uczniowie otrzymali nagrody książkowe o tematyce przyrodniczo – ekologicznej oraz dyplomy.