PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
11 maja 2015
admin

„Narkotyki i skutki ich zażywania”

Dnia 5 maja 2015 r. odbyło się spotkanie rodziców z p. Dominiką Manista, pracownikiem punktu konsultacyjnego ds. narkomanii w Krotoszynie. Celem spotkania było uświadomienie rodzicom uczniów naszej szkoły, że narkotyki są w zasięgu ręki każdego, kto zechce ich zażyć. Należy mieć „dobry kontakt” z dzieckiem, często rozmawiać na różne tematy i rozsądnie kontrolować, w jaki sposób i z kim spędza swój wolny czas.

Prelegentka w jasny sposób opisała etapy oraz skutki narkotyzowania się, przedstawiła etapy „wychodzenia” z uzależnienia. Poinformowała również rodziców, że na skutek zażywania dopalaczy, które nadal są bardzo popularne wśród dealerów, bardzo często dochodzi do zgonów młodych ludzi. Osoby biorące udział w prelekcji, dowiedziały się również gdzie należy szukać pomocy w przypadku, gdy pojawią się symptomy narkotyzowania się członka rodziny.

Spotkanie zostało odebrane przez rodziców jako bardzo ciekawe i potrzebne.