WIZYTA
28 maja 2015
admin

Szczególna wizyta

Dnia 22 maja 2015 r.  gościliśmy w oddziale przedszkolnym pana Andrzeja Wichłacza Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz pracownika policji sierżanta Damiana Przybyła.

Głównym celem przybycia gości było przeprowadzenie pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się po drogach. Spotkanie  rozpoczęło się od wyjaśnienia na czym polega praca Policjanta. Dzieci chętnie słuchały rad, brały udział w rozmowie.  Poznały zasady bezpiecznego zachowania na drodze, przyswoiły sobie treści związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, koniecznością noszenia kamizelek oraz elementów odblaskowych. W trakcie spotkania dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe, które zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie przy współudziale Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu.