OGŁOSZENIE
22 czerwca 2015
admin

W dniach od 06.07.2015 r. – 10.07.2015 r.

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907
w Koźminie Wlkp.

organizuje bezpłatne

PÓŁKOLONIE

tylko dla uczniów szkoły – kl. II-V

W PROGRAMIE PRZEWIDZIANE SĄ WYCIECZKI KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNE
ORAZ ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE

O przyjęciu uczniów na półkolonie decydować będzie

kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły
w godz. 8.00-15.00 do dnia 29.06.2015 r.

Karty zgłoszenia można odbierać w świetlicy szkolnej w godz. 12.00-16.00

Organizatorzy