OGŁOSZENIE
22 czerwca 2015
admin

OGŁOSZENIE

Dotyczy bezpłatnych podręczników

Uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2015/2016 rodzice uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej nie muszą kupować podręczników lub materiałów edukacyjnych niebędących podręcznikami oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie otrzymają:

Klasy I – II szkoły podstawowej:

  1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, które zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,
  2. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego,
  3. materiały ćwiczeniowe.

Klasa IV szkoły podstawowej:

  1. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  2. materiały ćwiczeniowe.

Dystrybucja podręczników przewidziana jest we wrześniu 2015r.

W roku szkolnym 2016/2017 bezpłatnym dostępem do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zostaną objęci uczniowie klas I – V.

Bożena Kulka

Dyrektor szkoły