WYNIKI SPRAWDZIANU W KLASIE VI
25 czerwca 2015
admin

Do sprawdzianu 1 kwietnia 2015r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp., w roku szkolnym 2014/2015, przystąpiło 49 uczniów, w tym w:

kl. VI a             –          25

kl. VI b             –          24

Sprawdzian składał się z dwóch części:

− pierwszej zawierającej zadania z języka polskiego i matematyki,

− drugiej zawierającej zadania z języka angielskiego.

 

Procent poprawnych odpowiedzi z części 1. (język polski i matematyka) wyniósł 71,63% i był wyższy do wyniku uzyskanego w:

–        kraju o 4,63%

–        okręgu o 6,69%

–        województwa o 6,61%

–        powiatu o 7,05%

–        gminy o 4,79%.

Procent poprawnych odpowiedzi z języka polskiego wyniósł 74,11% i był wyższy do wyniku uzyskanego w:

–        kraju o 1,11%

–        okręgu o 3,31%

–        województwa o 3,54%

–        powiatu o 4,86%

–        gminy o 2,61%.

 

Procent poprawnych odpowiedzi z matematyki wyniósł 68,80% i był wyższy do wyniku uzyskanego w:

–        kraju o 7,80%

–        okręgu o 10,04%

–        województwa o 9,62%

–        powiatu o 9,16%

–        gminy o 6,88%.

Procent poprawnych odpowiedzi z części 2. (język angielski) wyniósł 82,51% i był wyższy do wyniku uzyskanego w:

–        kraju o 4,51%

–        okręgu o 5,80%

–        województwa o 5,80%

–        powiatu o 9,07%

–        gminy o 8,86%.

Wynik naszej szkoły z części 1. (język polski, matematyka) wynosi 71,63% i plasuje w staninie:

–          wysokim w odniesieniu do kraju,

–          wysokim w odniesieniu do okręgu,

–          wysokim w odniesieniu do województwa.

Wynik naszej szkoły z części 1. (język angielski) wynosi 82,51% i plasuje w staninie:

–          wysokim w odniesieniu do kraju,

–          wysokim w odniesieniu do okręgu,

–          wysokim w odniesieniu do województwa