DZIEŃ DRZEWA
11 października 2015
admin

ŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWA – 10.10. 2015

10 października obchodziliśmy Światowy Dzień Drzewa. Pamiętały o tym klasy drugie – II a, II b, II c. Wykonały kolorowe plakaty związane z tym świętem. Każdy uczeń otrzymał od wychowawczyni zielony emblemat. Przeprowadzone w tym dniu zajęcia były podsumowaniem tygodniowego bloku tematycznego „Drzewo czy drewno?”, w którym uczniowie poznali między innymi zasady zachowania się w lesie, warstwy lasu, gatunki drzew i krzewów, zwierzęta leśne, drewniane skarby. Dowiedzieli się też jak ważne są drzewa dla naszej planety.