INFORMACJA
1 kwietnia 2016
admin

INFORMACJA

5 marca 2016r. –

SPRAWDZIAN UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH


W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych – szkoła zapewnia opiekę świetlicową