PROFILAKTYKA
3 kwietnia 2016
admin

II GMINNY QUIZ PROFILAKTYCZNY

W czwartek, 31 marca 2016 r. odbył się w szkole II Gminny Quiz Profilaktyczny dla uczniów klas IV-VI. Zaproszenie do udziału w konkursie przyjęły drużyny z SP Nr 3 w Koźminie Wlkp., SP w Starej Obrze, SP w Mokronosie. Uczestnicy quizu rozwiązywali test, krzyżówkę, wykazali się znajomością przepisów w ruchu drogowym. Organizatorzy przygotowali również zadania sprawnościowe, m.in. obieranie marchewki na czas.

Wiedza uczniów i zaangażowanie w rozwiązywanie zadań quizowych były imponujące. Po podliczeniu punktów,

I miejsce zajęła drużyna z SP Nr 1 w Koźminie Wlkp. w składzie: Agnieszka Kieliba, Kinga Szymura, Michał Kieliba,

II miejsce – drużyna z SP w Mokronosie w składzie: Maria Krawczyk, Zuzanna Misiak, Zuzanna Krawczyk,

III miejsce – uczniowie z SP Nr 3 w Koźminie Wlkp. – Wiktoria Stasiak, Zofia Szczotka, Wiktoria Niemiec.

Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy za rok!