DZIEŃ ZIEMI
29 maja 2016
admin

Dzień Ziemi

Dzieci w oddziale „0” podczas zajęć dowiedziały się, jaki wpływ na całe środowisko ma czyste powietrze. Celem podjętych działań było kształtowanie postaw proekologicznych, kształtowanie współodpowiedzialności za stan najbliższego środowiska oraz wzbogacenie wiadomości o świecie przyrody. Efektem tych działań były piękne, grupowe plakaty o tematyce ekologicznej.

Wszystkie dzieci wykazały się pomysłowością i oryginalnością.