INFORMACJA
25 maja 2016
admin

INFORMACJA

27 maja 2016 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.