PROJEKT “MATEMATYCZNA JEDYNKA”
31 października 2016
admin

Projekt Matematyczne Rozgrywki Intelektualne

pod hasłem „Matematyczna Jedynka

Projekt dofinansowała Fundacja mBank

Uczniowie klasy Vb podczas lekcji matematyki poznawali własności liczb naturalnych. Doskonalili swoje umiejętności w zakresie cech podzielności liczb oraz znajomości liczb pierwszych i złożonych. Podczas zajęć uczniowie pracowali w grupach przy zastosowaniu m.in.  techniki animacji Prawda – fałsz. Na zakończenie dokonali oceny swoich wiadomości i umiejętności. Samoocena dokonana została niezwykle sumienne i co niezwykle istotne, uczniowie wyciągnęli z niej wnioski. Brawo:)