Przypomnienie – “OTWARTE DRZWI”
3 grudnia 2018
Redaktor

Przypomnienie – “OTWARTE DRZWI”

Przypominamy, że w dniu 4 grudnia 2018 (wtorek) w godz 16.00 – 17.00 rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielami w ramach “OTWARTYCH DRZWI”

KONKURS
5 listopada 2017
admin

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNO – PLASTYCZNY

„Od 1 do … czyli jeden wynik w nieskończonej ilości zadań”

I.            Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Zarząd Bielskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

II.            Cele konkursu

 1. Popularyzacja matematyki.
 2. Rozbudzanie twórczego myślenia, kreatywności i pomysłowości.
 3. Zwrócenie uwagi na poprawność językową i precyzję podczas formułowania treści zadania.
 4. „Odczarowanie” matematycznych zadań tekstowych jako tematów nielubianych przez uczniów.
 5. Rozwijanie aktywności artystycznej.
 6. Jest to konkurs indywidualny – każdy uczestnik pracuje samodzielnie.
 7. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny – obejmuje matematykę i plastykę, a także w zależności od treści zadania inne przedmioty.
 8. Konkurs przebiega w dwóch etapach:

III.           Rodzaj konkursu

I    etap – szkolny,

II  etap – ogólnopolski.

 1. Konkurs podzielony jest na pięć kategorii, w tym:
 • Szkoła podstawowa klasy 1-3,
 • Szkoła podstawowa klasy 4-7,

IV.            Zasady konkursu

 1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele tychże szkół.
 2. Zadaniem uczestników Konkursu jest:

a)        Ułożenie własnego zadania tekstowego lub łamigłówki tak, aby rozwiązaniem była liczba 25.

b)        Zapisanie treści tegoż zadania i zilustrowanie go (można posługiwać się komputerem).

c)         Przedstawienie dokładnego rozwiązania na osobnej kartce.

 1. Graficzna część pracy może być wykonana dowolną techniką plastyczną, ale powinna to być praca płaska, na kartce formatu A4 lub A3.
 2. Podczas oceny prac, Komisja zwracać uwagę będzie na:
 • ciekawą treść zadania, dostosowaną oczywiście do poziomu edukacyjnego autora,
 • autorski pomysł,
 • sposób prezentacji zadania – jego strona graficzna,
 • poprawność zapisu rozwiązania
KONKURS MATEMATYCZNY
19 listopada 2016
admin

Miejsko – Gminny Konkurs Matematyczny

pt. “Matematyczny Czar Par

dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

18 listopada 2016 r. dwunastu uczniów naszej szkoły wzięło udział w kolejnej edycji Miejsko – Gminnego Konkursu Matematycznego pt. “Matematyczny Czar Par”, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 3 w Koźminie Wielkopolskim. Uczniowie w parach rozwiązywali 4 zadania: krzyżówkę z hasłem, domino, zadanie z treścią oraz łamigłówkę.

W kategorii klas V

I miejsce zajęli:

Weronika Zawodna (kl. Vb)

Michał Kieliba (kl. Vb)

 

W kategorii klas VI

III miejsce zajęli:

Weronika Ratajczyk (kl. VIb)

Damian Stawowy (kl. VIb)

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów:)

KONKURS MATEMATYCZNY
19 listopada 2016
admin
KONKURS MATEMATYCZNY
19 listopada 2016
admin
PROJEKT “MATEMATYCZNA JEDYNKA”
13 listopada 2016
admin

Projekt Matematyczne Rozgrywki Intelektualne

pod hasłem „Matematyczna Jedynka

Projekt dofinansowała Fundacja mBank

Uczniowie klasy IVa podczas zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach realizacji projektu matematycznego doskonalili znajomość własności liczb naturalnych. Uczniowie pracowali w grupach przy zastosowaniu m.in. techniki animacji Prawda – fałsz, która jest jedną z  metod wzbudzających aktywność matematyczną ucznia. Celem tej techniki jest diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów, czego dokonali uczniowie:)

PROJEKT “MATEMATYCZNA JEDYNKA”
31 października 2016
admin

Projekt Matematyczne Rozgrywki Intelektualne

pod hasłem „Matematyczna Jedynka

Projekt dofinansowała Fundacja mBank

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

Matematyka na fotografii

Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów różnymi obliczami matematyki. Konkurs jest skierowany do dzieci, które potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii.

 1. Konkurs trwa od 17 października do 4 listopada 2016r.
 2. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 5 zdjęć.
 3. Zgłoszenie do Konkursu polega na przesłaniu zdjęć w formie elektronicznej wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy uczestnika jak również tytułem zdjęcia w odniesieniu do matematyki na adres e-mail: viki1999@poczta.onet.pl
 4. Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni-bieli, kadrowanie oraz drobny retusz.
 5. Wyróżnione fotografie zostaną opublikowane z podaniem  ich danych osobowych. Autorzy tych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i inne nagrody ufundowane przez sponsorów konkursu.
 6. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu Konkursu, a nagrody i dyplomy wręczone podczas Festiwalu Matematyki, który odbędzie się w grudniu 2016r. Nagrodzone prace wystawione zostaną w szkole oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły: www.sp1kozminwlkp.pl

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO UDZIAŁU

w VII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego

„Matematyka w obiektywie”

Szczegóły na stronie http://www.mwo.usz.edu.pl/

PROJEKT “MATEMATYCZNA JEDYNKA”
31 października 2016
admin

Projekt Matematyczne Rozgrywki Intelektualne

pod hasłem „Matematyczna Jedynka

Projekt dofinansowała Fundacja mBank

Uczniowie klasy Vb podczas lekcji matematyki poznawali własności liczb naturalnych. Doskonalili swoje umiejętności w zakresie cech podzielności liczb oraz znajomości liczb pierwszych i złożonych. Podczas zajęć uczniowie pracowali w grupach przy zastosowaniu m.in.  techniki animacji Prawda – fałsz. Na zakończenie dokonali oceny swoich wiadomości i umiejętności. Samoocena dokonana została niezwykle sumienne i co niezwykle istotne, uczniowie wyciągnęli z niej wnioski. Brawo:)


PROJEKT “MATEMATYCZNA JEDYNKA”
5 października 2016
admin

 

Projekt Matematyczne Rozgrywki Intelektualne

pod hasłem „Matematyczna Jedynka

Projekt dofinansowała Fundacja mBank

 

Zgodnie z założeniami programu odbyło się spotkanie dla uczniów i rodziców. Warsztat „Rodzinny wyścig” został przygotowany i poprowadzony w oparciu o wykorzystanie aplikacji quizizz (http://www.quizizz.com). Przygotowane zostały quizy na temat czterech podstawowych działań. W tej konkurencji w jednej drużynie wystąpiły pary: rodzic i dziecko przeciwko konkurencji. Ależ były emocje:) Do punktacji wliczane są nie tylko odpowiedzi prawidłowe, ale również szybkość udzielanych informacji, więc działo się, działo…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza szkoła ma wiele powodów do radości. Po dostarczeniu pierwszych zamówień z grami matematycznymi, są one już wykorzystywane jako pomoce na lekcjach matematyki i zajęć pozalekcyjnych:). Mamy już za sobą pierwsze spotkania z grami Bingo, „Sudoku”, „Mosty”, „Przekładaki”. Zagraliśmy w Rummikub” i „Blokus”. Układaliśmy Radosne sześciany Happy Cube i Profi Cube.

VI ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
2 października 2016
admin

Projekt Matematyczne Rozgrywki Intelektualne

pod hasłem „Matematyczna Jedynka

Projekt dofinansowała Fundacja mBank


VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

30 września 2016r. nasza szkoła wzięła udział w VI Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Byliśmy jednym z Organizatorów Lokalnych WMTDay 2016. W tym roku do akcji zgłosiło się aż 2977 szkół!


Zgodnie z założeniem akcji przygotowania rozpoczęliśmy z początkiem roku szkolnego. Uczniowie klasy VIb zaangażowali się w rozpropagowanie akcji. Przygotowane zostały plakaty, certyfikaty, losy oraz legitymacje MT EKSPERT (Ekspert Tabliczki Mnożenia). Przygotowany i przedstawiony został program obchodów. W widocznych miejscach szkoły pojawiły się zadania dotyczące tabliczki mnożenia. Nie zabrakło podpowiedzi np. jak w prosty sposób nauczyć się mnożenia na palcach przez 9 oraz wierszyków ułatwiających zapamiętanie wyników mnożenia np. Jabłka są zdrowe, jabłka trzeba jeść, 7 razy 8 jest 56:)

Na lekcjach matematyki uczniowie brali udział w zabawach: Bingo matematyczne doskonalące znajomość tabliczki mnożenia, Tarcza z tabliczką mnożenia, Labirynt z mnożeniem czy Bystrzak. Korzystano z zadań interaktywnych pakietu Matlandia oraz Matematycznego Zoo doskonalącego znajomość tabliczki mnożenia w określonym przedziale czasowym.

Od poniedziałku do czwartku uczniowie mogli się zmierzyć się z tabliczką mnożenia poprzez udział w krótkich konkursach, polegających na rozwiązaniu 4 zagadek oczywiście związanych ze znajomością mnożenia i dzielenia. Zainteresowanie taką formą konkursu przeszło nasze oczekiwania, szczególnie wśród uczniów klas II i III. Spośród prawidłowych odpowiedzi udzielonych na każdą z zagadek rozlosowaliśmy nagrody dla ośmiu szczęśliwych osób:

Oliwier Grzesiak, kl. IIIc

Jakub Rybicki, kl. IIIb,

Wiktoria Perdziak, kl. IVa,

Oliwia Kołaczkowska, kl. Vb,

Maria Łąkowska, kl. Vb,

Julia Jędrzejak, kl. VIa,

Oliwia Mrówczyńska, kl. VIa,

Kinga Szymura, kl. VIb

Gratulujemy:)

Po wszystkich przygotowaniach rozpoczęliśmy VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w naszej szkole. W roli ekspertów wystąpili uczniowie klasy VIb, którzy z godnością pełnili powierzoną im funkcję. W łączniku szkoły przygotowano specjalne miejsca, gdzie chętni uczniowie mogli przystąpić do egzaminu w formie pisemnej lub ustnej. Ponadto w sali nr 5 przygotowano stanowiska komputerowe, gdzie uczniowie mogli korzystać ze strony internetowej Matematycznego Zoo, aby zmierzyć się z innymi zawodnikami. Ileż było przy tym emocji i zaangażowania, a jednocześnie skupienia. Uczniowie klas IV – VI przystąpili do egzaminu podczas lekcji matematyki. Odwagą wykazali się również uczniowie młodszych klas, którzy postanowili sprawdzić stan swojej wiedzy. Gratulujemy! Ponadto eksperci udali się w „odwiedziny” do nauczycieli i pracowników szkoły, aby i oni mogli wykazać się znajomością tabliczki, a przede wszystkim dać wspaniały przykład naszej szkolnej dziatwie. Gratulujemy odważnym, którzy podjęli wyzwanie:). W szranki „zawodów” włączyli się  również rodzice.

Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali legitymację MT EKSPERT (Ekspert Tabliczki Mnożenia). DZIĘKUJEMY:)

Do zobaczenia za rok!!!