PROJEKT “MATEMATYCZNA JEDYNKA”
13 listopada 2016
admin

Projekt Matematyczne Rozgrywki Intelektualne

pod hasłem „Matematyczna Jedynka

Projekt dofinansowała Fundacja mBank

Uczniowie klasy IVa podczas zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach realizacji projektu matematycznego doskonalili znajomość własności liczb naturalnych. Uczniowie pracowali w grupach przy zastosowaniu m.in. techniki animacji Prawda – fałsz, która jest jedną z  metod wzbudzających aktywność matematyczną ucznia. Celem tej techniki jest diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów, czego dokonali uczniowie:)