KONKURS
5 listopada 2017
admin

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNO – PLASTYCZNY

„Od 1 do … czyli jeden wynik w nieskończonej ilości zadań”

I.            Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Zarząd Bielskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

II.            Cele konkursu

 1. Popularyzacja matematyki.
 2. Rozbudzanie twórczego myślenia, kreatywności i pomysłowości.
 3. Zwrócenie uwagi na poprawność językową i precyzję podczas formułowania treści zadania.
 4. „Odczarowanie” matematycznych zadań tekstowych jako tematów nielubianych przez uczniów.
 5. Rozwijanie aktywności artystycznej.
 6. Jest to konkurs indywidualny – każdy uczestnik pracuje samodzielnie.
 7. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny – obejmuje matematykę i plastykę, a także w zależności od treści zadania inne przedmioty.
 8. Konkurs przebiega w dwóch etapach:

III.           Rodzaj konkursu

I    etap – szkolny,

II  etap – ogólnopolski.

 1. Konkurs podzielony jest na pięć kategorii, w tym:
 • Szkoła podstawowa klasy 1-3,
 • Szkoła podstawowa klasy 4-7,

IV.            Zasady konkursu

 1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele tychże szkół.
 2. Zadaniem uczestników Konkursu jest:

a)        Ułożenie własnego zadania tekstowego lub łamigłówki tak, aby rozwiązaniem była liczba 25.

b)        Zapisanie treści tegoż zadania i zilustrowanie go (można posługiwać się komputerem).

c)         Przedstawienie dokładnego rozwiązania na osobnej kartce.

 1. Graficzna część pracy może być wykonana dowolną techniką plastyczną, ale powinna to być praca płaska, na kartce formatu A4 lub A3.
 2. Podczas oceny prac, Komisja zwracać uwagę będzie na:
 • ciekawą treść zadania, dostosowaną oczywiście do poziomu edukacyjnego autora,
 • autorski pomysł,
 • sposób prezentacji zadania – jego strona graficzna,
 • poprawność zapisu rozwiązania