PROJEKT “MATEMATYCZNA JEDYNKA”
29 listopada 2016
admin

Projekt Matematyczne Rozgrywki Intelektualne

pod hasłem „Matematyczna Jedynka

Projekt dofinansowała Fundacja mBank

Uczniowie klasy Vb podczas zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu matematycznego wzięli udział w warsztatach: Matematyczne Wyszywanki pt. “Wielokąty foremne i ich przekątne”.

Uczniowie pokazali jak za pomocą igły i nitki można ,,wyczarować” cudowne formy rozwijające wyobraźnię przestrzenną. Zajęcia tego typu są źródłem czerpania radości z tworzenia, rozwijania wyobraźni przestrzennej i poczucia piękna w młodym człowieku. Wspierają też jego rozwój – nie tylko manualny, ale również intelektualny. Przede wszystkim jednak ta forma doskonale kształci wyobraźnię. Powstałe efekty są niesamowite i wynagradzają cały trud włożony w wykonanie pracy.