Życzenia wielkanocne
17 kwietnia 2019
Redaktor
Podziękowanie
17 kwietnia 2019
Redaktor

Podziękowanie

W imieniu Uczniów i własnym bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które pomogły przy przeprowadzeniu egzaminu. Wszystkie te działania sprawiły, że uczniowie ósmych klas mogli bezpiecznie przystąpić do swojego pierwszego ważnego egzaminu w życiu, mimo trwającego strajku nauczycieli.

Z wyrazami szacunku i podziękowania

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim

Jacek Zawodny

Egzamin ósmoklasisty
12 kwietnia 2019
Redaktor

KOMUNIKATY

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice i Uczniowie

Informuję, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z harmonogramem w dn. 15, 16, 17.04.2019r. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty, obowiązują dni wolne od zajęć dydaktycznych. Wiosenna przerwa świąteczna dla wszystkich uczniów trwa od 18-23.04.2019r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY (15-17.04.2019r.)

Uczniowie powinni być w szkole, każdego dnia, najpóźniej o godz. 8.15 i posiadać ważną legitymację szkolną. Ze względów organizacyjnych będą oczekiwać i zostawiać swoje rzeczy w klasach: kl. VIII a – sala nr 11, kl. VIII b – sala nr 12.

Harmonogram egzaminu:

http://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_e8_eg_em_2019.pdf

Informacje dla uczniów i rodziców:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

http://sp1.kozminwlkp.pl/egzamin-osmoklasisty/

 Dowóz dzieci do szkoły:

Poniedziałek, 15.04.2019r.

1 autobus: 7.00 (przewóz) Psie Pole – Kaniew – Dębiogóra – Czarny Sad – Lipowiec – Tatary; 12.30 (odwóz)

2 autobus: 6.50 (przywóz) Orla – Cegielnia; 12.30 (odwóz)

3 autobus: 7.00 (przywóz) Staniew; 12.30 (odwóz)

 

Wtorek, 16.04.2019r.

1 autobus: 7.00 (przewóz) Psie Pole – Kaniew – Dębiogóra – Czarny Sad – Lipowiec – Tatary; 12.00 (odwóz)

2 autobus: 6.50 (przywóz) Orla – Cegielnia; 12.00 (odwóz)

3 autobus: 7.00 (przywóz) Staniew; 12.00 (odwóz)

 

Środa, 17.04.2019r.

1 autobus: 7.00 (przewóz) Psie Pole – Kaniew – Dębiogóra – Czarny Sad – Lipowiec – Tatary; 12.00 (odwóz)

2 autobus: 6.50 (przywóz) Orla – Cegielnia; 12.00 (odwóz)

3 autobus: 7.00 (przywóz) Staniew; 12.00 (odwóz)

 

Drodzy Uczniowie, życzę Wam wiele cierpliwości i spokoju. Poradzicie sobie na egzaminie ósmoklasisty. Szkoła zrobiła wszystko, abyście mogli przystąpić do pierwszego ważnego egzaminu w Waszym życiu.

Wszelkie informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej i profilu na facebooku.

Przypominam, że sekretariat szkoły jest czynny w godzinach od 7.30 do 15.30. W razie potrzeby proszę o kontakt za pośrednictwem:

– tel./fax: 62 721 68 54, e-mail: sekretariat_sp1@wp.pl
– www.sp1.kozminwlkp.pl, www.facebook.com

Z wyrazami szacunku,

Jacek Zawodny

Dyrektor szkoły

STRAJK NAUCZYCIELI
7 kwietnia 2019
Redaktor

Koźmin Wlkp., dn. 07 kwietnia 2019r.

Komunikat Dyrektora szkoły w sprawie strajku

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice i Uczniowie

Po konsultacji z Przewodniczącym Komitetu strajkowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim informuję, że już od poniedziałku 08 kwietnia 2019r. będzie trwał strajk pracowników oświaty w szkole. Działaniami strajkowymi pokieruje Komitet strajkowy.

O efektach rozmów rządu ze związkami zawodowymi dowiedziałem się z mediów dopiero o godz. 21.43, stąd komunikat tak późno.

Szkoła będzie otwarta i w każdej chwili można zadzwonić lub przyjść oraz zasięgnąć informacji. Przypominam, że sekretariat szkoły jest czynny w godzinach od 7.30 do 15.30. W razie potrzeby proszę o kontakt za pośrednictwem:

– tel./fax: 62 721 68 54, e-mail: sekretariat_sp1@wp.pl
– www.sp1.kozminwlkp.pl, www.facebook.com

Zapewniam, że szkoła przygotowała dla dzieci zajęcia opiekuńcze. Świetlica szkolna będzie czynna w godz. 7.00-16.00. Już od rana będę osobiście prowadził zajęcia świetlicowe, sportowo-rekreacyjne i kulturalne. Proszę o dowiezienie dzieci do szkoły, ponieważ chęć posłania dzieci do szkoły w czasie strajku zadeklarowało niewielu rodziców, zadecydowano, że jeśli dojdzie do strajku dowozy do szkół będą odwołane. Rodzice, którzy zechcą pozostawić dzieci w placówkach oświatowych muszą dowieźć do nich dzieci.

Wszelkie informacje będę na bieżąco zamieszczał na stronie internetowej i profilu na facebooku.

Dołożę wszelkich starań, aby w tej trudnej sytuacji zapewnić uczniom maksimum bezpieczeństwa i opieki. Dla mnie to też nowa i trudna sytuacja, stąd bardzo proszę o zrozumienie i wyrozumiałość.

Z wyrazami szacunku,
Jacek Zawodny
Dyrektor szkoły

Komunikat Dyrektora szkoły
5 kwietnia 2019
Redaktor

 Koźmin Wlkp., dn. 05 kwietnia 2019r.

Komunikat Dyrektora szkoły

 

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice i Uczniowie

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim zadeklarowało 97% pracowników oświaty, że będzie strajkowało. Jako dyrektor szkoły podałem oficjalną informację do Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, że egzamin ósmoklasisty jest zagrożony. Szkoła spełniła wszystkie procedury przygotowania do egzaminu, a jako dyrektor muszę zapewnić właściwe przeprowadzenie egzaminu w szkole.

Czekam na kolejne decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej, co dalej w tej sprawie. Wierzę, jednak że związki zawodowej porozumieją się z rządem, a uczniowie będą mogli przystąpić do egzaminu ósmoklasisty.

Odbyły się również spotkania z Burmistrzem Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski i Radą Rodziców. W dn. 02.04.2019r. została skierowana pisemna informacja do rodziców. Zapewniam, że szkoła przygotowała dla dzieci zajęcia opiekuńcze. Świetlica szkolna będzie czynna w godz. 7.00-16.00. Gdyby doszło do strajku, proszę o dowiezienie dzieci do szkoły, ponieważ nie będą kursowały autobusy szkolne.

Na spotkaniu w dn. 05.03 i 29.03.br. zostali o tym fakcie poinformowani przedstawiciele rodziców. Kolejne spotkanie z Radą Rodziców zaplanowano w dn. 05.04.2019r.

Wszelkie informacje będę na bieżąco podawał Radzie Rodziców oraz na stronie internetowej szkoły i profilu fb.

Bardzo proszę o zrozumienie i wyrozumiałość.

Z wyrazami szacunku,

Jacek Zawodny

Dyrektor szkoły

 

 

„Wiesz co pijesz i jesz?”
4 kwietnia 2019
Redaktor

Promocja zdrowia jest ważnym elementem pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp., gdzie od dawna priorytetem stało się  kształtowanie nawyków świadomego dbania o swoje zdrowie  i bezpieczeństwo.

W roku szkolnym 2018/2019 podjęliśmy inicjatywę przeprowadzenia projektu edukacyjnego pt. „Wiesz co pijesz i jesz?” W ramach projektu uczniowie przez cały rok uczestniczyli w pogadankach dotyczących zdrowej żywności, brali udział w konkursie plastyczno- technicznym propagującym zdrowe odżywianie  czy uczyli się odczytywać  etykiety napojów i produktów spożywczych.

Przemarsz  w  dniu 3 kwietnia  2019 r.  był podsumowaniem projektu edukacyjnego i odbywał się również pod hasłem ,,Wiesz co jesz i pijesz?

Uczniowie w kamizelkach odblaskowych z transparentami propagującymi zdrowe odżywianie maszerowali ulicami Koźmina Wlkp. skandując hasła dotyczące zdrowego stylu życia.

Nad bezpieczeństwem czuwała policja, której bardzo dziękujemy!

List do Rodziców (PROTEST – STRAJK)
2 kwietnia 2019
Redaktor

Drodzy Rodzice !!!

Przed nami bardzo ważne dni, które mogą mieć ogromny wpływ na przyszłość polskiej edukacji. 8 kwietnia najprawdopodobniej rozpocznie się ogólnopolski strajk  nauczycieli i dlatego chcemy prosić Was o zrozumienie i wsparcie.

Z mediów dowiecie się zapewne, że walczymy tylko o „kasę” dla siebie, co nie jest prawdą. Od kilku dekad poszczególne rządy sukcesywnie degradowały status zawodu nauczyciela. Tak też stało się rok temu, kiedy to wydłużono ścieżkę awansu zawodowego i wprowadzono utopijną ocenę pracy nauczyciela.

Środowisko oświatowe zaczęło wyrażać swoją dezaprobatę wobec tych poczynań poprzez różnego rodzaju protesty, manifestacje i liczne rozmowy wszystkich związków zawodowych ze stroną rządową. Niestety, bez efektu. Protestując, walczymy o godność i podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, ponieważ bez tej zmiany nie będzie możliwa poprawa stanu polskiej edukacji, a to z kolei odbije się na przyszłości Waszych dzieci.

  • Niska pensja nauczycielska.
  • Niespotykana w innych zawodach 15-letnia ścieżka awansu zawodowego.
  • Skomplikowana ocena pracy.
  • Biurokracja powodująca, że czas, który mogliśmy dodatkowo poświęcać uczniom, marnujemy na wypełnianiu i tworzeniu sterty nikomu niepotrzebnych papierów.
  • Brak stabilizacji w edukacji /reforma goni reformę, ciągłe zmiany z prawie oświatowym, zmiany w podstawach programowych itd. Itd./ Przecież na tym cierpią Wasze dzieci.

 To tylko  niektóre z elementów, które powodują, że zawód nauczyciela staje się mało atrakcyjny dla młodego pokolenia, zastanawiającego się jakie podjąć studia. Przy niskim prestiżu naszego zawodu, najzdolniejsi będą wybierali  studia medyczne, prawnicze, ekonomiczne, politechniczne itd.

Za kilka lat na emerytury odejdzie bardzo duża grupa nauczycieli, którzy już dawno na nią zasłużyli, ale niestety zmieniono im reguły w trakcie gry. I tu powstaje kluczowe pytanie:

Kto ich zastąpi, kto będzie nauczał kolejne pokolenia Waszych dzieci i wnuków?

My chcemy,  aby w dalszym ciągu byli to najlepsi fachowcy. Do tego potrzebna jest odbudowa prestiżu zawodu nauczyciela, tak aby był on  atrakcyjny  pod względem finansowym oraz stwarzał doskonałe warunki  nauczania przyszłych pokoleń.     

Chcielibyśmy uniknąć strajku, dlatego został on ogłoszony z tak dużym wyprzedzeniem. Jest to czas dla rządzących, by przystąpili do konstruktywnych rozmów. Niestety, zamiast tego, stosują coraz   mocniejszą nagonkę medialną na nasze środowisko.

Jeżeli do 8 kwietnia nie dojdzie do porozumienia, nie pozostanie nam nic innego jak rozpoczęcie akcji strajkowej. Wtedy będziemy potrzebować Waszego zrozumienia i wsparcia.

 

                                                                                                                         Grono pedagogiczne

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
2 kwietnia 2019
Redaktor

  Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci został ustanowiony, aby promować piękną literaturę i grafikę dla młodego czytelnika. Obchodzony jest 2 kwietnia, w dniu urodzin Hansa Christiana Andersena. Co roku inny sekcja IBBY przygotowuje list do dzieci całego świata i plakat z mottem.

Autorem tegorocznego listu do dzieci całego świata „KSIĄŻKI POMAGAJĄ NAM ZWOLNIĆ!” oraz plakatu jest Kęstutis Kasparavičius.

W tym dniu, w naszej bibliotece rozmawialiśmy o duńskim autorze znanych baśni, a podczas przerwy czytaliśmy „Dziewczynkę z zapałkami”. Uczniowie chętnie wypożyczali baśnie Andersena, niektórzy aby przypomnieć sobie ich treść, zaś inni aby je dopiero poznać. Na zakończenie uczniowie wysłuchali wiersz Joanny Kulmowej – „List do Andresena”:

 

Ja dziękuję panu
panie Janie Christianie
za bardzo dziecinne bajanie.

Za kominiarczyka co kochał się w pasterce.
Za słowika
że miał żywe serce. 
Za szkie
łko Królowej Śniegu. 
I za smutny los
żołnierza cynowego. 
Za księżniczkę na ziarnku grochu.

Za cień
który trwa przy mnie wszędzie.
I za każde brzydkie kaczątko
co wie teraz
że łabędziem
będzie.

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
2 kwietnia 2019
Redaktor

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Autorem listu i plakatu jest Kęstutis Kasparavičius a motto brzmi: Książki pomagają nam zwolnić (ang. Books help us slow down). W tym roku wiadomość do dzieci wysyła sekcja litewska IBBY.

KSIĄŻKI POMAGAJĄ NAM ZWOLNIĆ!

Spieszę się! Nie mam czasu! Cześć! Słyszymy te słowa prawie codziennie, nie tylko na Litwie leżącej w centrum Europy, ale w innych miejscach na świecie.
I jednocześnie słyszymy, że przyszło nam żyć w wieku nawału informacji
i gorączkowego pośpiechu.

Ale jeśli weźmiesz do rak książkę, natychmiast czujesz, jak wszystko się zmienia. Wydaje się, że książki posiadają tą cudowną własność spowalniania świata.

Kiedy tylko otwierasz książkę i zanurzasz się w jej głębokim spokoju, natychmiast przestajesz się bać, że wszystko przemknie obok ciebie z zawrotną prędkością, a ty nie zauważysz niczego.

Nagle zdajesz sobie sprawę, że nie musisz spieszyć się, aby wykonać jakąś zupełnie nieważną pracę. W książkach rzeczy dzieją się spokojnie, w odpowiedniej kolejności. Być może dzieje się tak dlatego, że strony są ponumerowane, że kartki odwracają się z delikatnym szelestem.

Zdarzenia, które należą do przeszłości, spotykają się z tymi, które mają nadejść.

Uniwersum książki stoi otworem, łącząc rzeczywistość z fantazją i wyobraźnią.
I czasami zastanawiasz się, czy było to w  książce czy w życiu – że zobaczyłeś śnieg osuwający się z dachu  lub mech porastający mur u sąsiada.

Czy dowiedziałeś się z książki, czy doświadczyłeś tego sam, że owoce jarzębiny są nie tylko piękne, ale i gorzkie?

Czy w książce, czy w życiu leżałeś na letniej trawie lub siedziałeś ze skrzyżowanymi nogami, obserwując płynące po niebie chmury?

Książki pomagają nam porzucić pośpiech, uczą nas zauważania rzeczy, zapraszają nas – lub nawet zmuszają, abyśmy usiedli choć na chwilę. Bo przecież gdy czytamy książkę, zwykle siedzimy, trzymając je w ręce.

I czy nie doświadczyłeś innego cudu – kiedy czytasz książkę, ona… czyta ciebie? Tak, książki potrafią czytać.

Odczytują twoje czoło, brwi, kąciki twoich ust, kiedy wznoszą się lub opadają ale przede wszystkim czytają z twoich oczu.

Bo zaglądając w twoje oczy, widzą… sam wiesz co!

Jestem pewny, że w twoich rękach książki nigdy się nie nudzą. Ktoś kto lubi czytać – nieważne, czy dziecko, czy dorosły – jest o wiele bardziej interesujący, niż ten kogo nie obchodzą książki, kto spieszy się, żyje zgodnie z ruchem wskazówek zegara, kto nigdy ni ma czasu, aby przysiąść, kto nie zauważa tego, co go otacza.

W Międzynarodowym Dniu Książki Dla Dzieci życzę Wam, abyście byli ciekawymi książkami dla Czytelników i ciekawymi Czytelnikami – dla książek!

List przetłumaczyła Katarzyna Ryrych, wielokrotnie nagradzana autorka książek dla niedorosłych.

Kęstutis Kasparavičius (ur. w 1954 r.) jest ilustratorem i pisarzem z Litwy. Opublikował ponad 60 książek. Jego książki czytane są przez dzieci na całym świecie – od Japonii po Amerykę – w 27 językach. Artysta miał około 20 wystaw indywidualnych; jego prace były pokazywane na Bolońskich Targach Książki kilkanaście razy i zdobyły wiele prestiżowych nagród. Litewska sekcja IBBY kilkakrotnie nominowała Kasparavičiusa do nagrody Hansa Christiana Andersena i nagrody Memorial Astrid Lindgren.

Źródło: http://www.ibby.pl

 

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci obchodzimy co roku 2 kwietnia,
w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena.

Święto zostało ustanowione w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY). Od tamtej pory, co roku, gospodarzem święta jest inne państwo. Polska była organizatorem w 1979 roku.

Na wybór patrona tego dnia miał wpływ fakt, że napisane przez niego baśnie znane są na całym świecie. Przeczytane po raz pierwszy w dzieciństwie zapadają głęboko w pamięć i zostają
z nami przez całe dorosłe życie.

To święto ma skierować naszą uwagę na zawartość biblioteczki najmłodszych czytelników oraz wspierać czytelnictwo. Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku uczy je myślenia, rozwija język, pamięć, wyobraźnię, buduje i umacnia więź pomiędzy nim a jego rodzicem. Zapewnia też emocjonalny rozwój, pomaga w wychowaniu, ułatwia naukę w szkole, kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie. Jest najlepszą inwestycją
w pomyślną przyszłość dziecka. Wspólne głośne czytanie z nastolatkiem pomaga mu pokonać wiele problemów wieku dorastania.

Przy okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci warto wspomnieć o akcji społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, która odbywa się od 2001 roku i ma na celu zachęcenie rodziców do czytania książek swoim pociechom. Dlaczego warto czytać dzieciom? Zalet jest bardzo wiele. Książki dostarczają wiedzy, rozwijają wyobraźnię, pamięć, uczą logicznego myślenia, kojarzenia faktów. Książki mają także w sobie duży ładunek emocjonalny. Zaszczepiając młodym miłość do czytania, jest nadzieja, że w przyszłości częściej będą siedzieć z nosem w książce niż w smartfonie…

FINAŁ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „MATEMATYKA BEZ PAMIĘTNIKA”
1 kwietnia 2019
Redaktor

Uczennica klasy VIIIa Damaris Rolnicka wzięła udział w finale Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Matematyka bez pamiętnika”. Celem konkursu jest poszerzenie i popularyzacja wiedzy matematycznej wśród uczniów szkół podstawowych.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. Etap finałowy odbył się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Damaris zakwalifikowała się do tego konkursu z wynikiem 90% poprawnych odpowiedzi.

WIELKIE GRATULACJE DLA DAMARIS I PODZIĘKOWANIA ZA GODNE REPREZENTOWANIE NASZEJ SZKOŁY, bo jak warto podkreślić w finale wzięło udział 157 uczniów spośród 1159 biorących udział w etapie szkolnym (z około 80 różnych szkół podstawowych naszego województwa).

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez: Panią Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Prof. zw. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską, Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Pana Marka Woźniaka oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu – Panią Elżbietę Leszczyńską.