KLUB PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI
22 czerwca 2024
Redaktor

W roku szkolnym 2023/2024 działał w naszej szkole Klub Przyjaciół Biblioteki, którego członkami było 7 uczniów z klas 4 b i 3 b. To chętni uczniowie, którzy świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyli w pracy na rzecz biblioteki szkolnej, za co zostali nagrodzeni.

Do zadań Klubu należało:

  • Rozwijanie własnych zainteresowań, poprzez pogłębianie swej wiedzy na wybrany temat.
  • Rozwijanie umiejętności poszukiwania wiadomości w różnych źródłach informacji.
  • Wykonywanie prostych prac biblioteczno-technicznych, m.in.: układanie książek na regałach, naprawa uszkodzonych egzemplarzy, pomoc przy wypożyczeniach.
  • Pomoc młodszym kolegom w doborze książek, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas 1-3.
  • Uczenie się systematyczności i odpowiedzialności za wykonaną pracę.
  • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
  • Dbanie o porządek i estetykę pomieszczeń bibliotecznych.
  • Aktywny udział w organizowanych imprezach bibliotecznych promujących czytelnictwo i bibliotekę szkolną.
  • Promowanie czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej.

Dziękuję za wspólny rok! Do zobaczenia po wakacjach 🙂

Monika Raś
Nauczyciel bibliotekarz