WYCIECZKA
11 grudnia 2016
admin

SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA

W poszukiwaniu twórczego myślenia

Grupa dzieci z klas IV a i IV b wraz z wychowawcami Izabelą Weichbrodt i Jackiem Zawodnym w dniu 07 grudnia udała się na wycieczkę w poszukiwaniu twórczego myślenia. Uczniowie swoje kroki skierowali do Spichlerza Polskiego Rocka, gdzie zapoznali się z ekspozycją, będącą częścią jarocińskiego muzeum, powstałą w specjalnie zaadaptowanym na ten cel dawnym spichlerzu zbożowym położonym w zabytkowej strefie centrum miasta. Wystawa ma charakter multimedialny. Zwiedzający może obejrzeć bogatą dokumentację fotograficzną, wykonaną podczas kolejnych edycji festiwalu przez profesjonalnych fotografów i amatorów. Dostępne są oryginalne nagrania muzyczne i filmowe z koncertów oraz filmy dokumentalne pokazujące fenomen Jarocina. Tutaj można prześledzić historię imprezy na podstawie artykułów zamieszczanych przez lata w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Na potrzeby wystawy powstał cykl filmów prezentujących kolejne edycje festiwalu – od pierwszego, który odbył się w 1970 roku, aż po ostatnie. Pokazują one ewolucję festiwalu i zmieniające się uwarunkowania społeczno-polityczne. Na ekspozycji znajdują się również oryginale plakaty, foldery festiwalowe, karnety i wejściówki, pamiątkowe koszulki, znaczki reklamowe oraz setki innych przedmiotów, bez których nie można sobie wyobrazić jarocińskiego festiwalu. Spichlerz jest także miejscem realizacji różnorodnych projektów kulturalnych.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim uczestniczyły w warsztatach „Garaż Twórczego Myślenia”. Jest to cykl zajęć bazujący na ćwiczeniach i zabawach rozwijających twórcze myślenie oraz integrujących grupę. Stosowane zabawy interakcyjne uwzględniają wszystkie poziomy osobowości uczestnika wraz z jego myślami i uczuciami, odwołują się do jego wiedzy oraz oddziałują na emocje. Uczestnicy zajęć zapoznają się z problemami czekającymi na każdego wybierającego się na festiwal muzyczny młodego człowieka oraz w twórczy sposób postarają się je wspólnie rozwiązać. Zajęcia pobudzają kreatywność uczniów oraz poruszają m.in. kwestie zaufania i bezpieczeństwa.

Po zajęciach dzieci wraz z opiekunami udały się do Aquaparku i do restauracji Mc Donald’s. W miłej sympatycznej atmosferze oraz pełni wrażeń bezpiecznie wróciły do Koźmina Wielkopolskiego.

 

Tekst: Jacek Zawodny