PROJEKT “MATEMATYCZNA JEDYNKA”
13 grudnia 2016
admin

Projekt Matematyczne Rozgrywki Intelektualne

pod hasłem „Matematyczna Jedynka

Projekt dofinansowała Fundacja mBank

W ramach Projektu Matematyczne Rozgrywki Intelektualne pod hasłem „Matematyczna Jedynka” w klasach VI zrealizowano 6 zajęć pt. „Muzyczne ułamki”.

Uczniowie układali metrum 2/4, 3/4 i 4/4 z kart, na których zapisane były ułamki zwykłe. Dzieci musiały wykazać się znajomością wartości rytmicznych nut i pauz oraz umiejętnością dodawania ułamków. Zgodnie z ułożoną przez siebie wartością metrum, uczniowie grali melodię na dzwonkach chromatycznych. Poprzez pracę w grupach wzajemnie uzupełniali swoją wiedzę matematyczną i muzyczną co pozytywnie integrowało dzieci.

Wykonane ćwiczenie wszechstronnie wpływa na rozwój poznawczy uczniów. Silnie łączy matematykę z muzyką, wykorzystując pojęcie rytmu.