WYSTAWA
19 kwietnia 2017
admin

,,MOJE AKWARUIM I MOJE RYBY”

wystawa  w Ośrodku Kultury

W ramach realizowanej innowacji pedagogicznej

,,Odżywiaj się prawidłowo, żyj bezpiecznie oraz zdrowo”

 

odbył się konkurs plastyczno-techniczno-zdrowotny dla uczniów kl. O-VI. Zadaniem uczniów było wykonanie akwarium lub ryby – prace przestrzenne – z dowolnego materiału i dowolnej wielkości.

Wszystkie prace można oglądać w Ośrodku Kultury przy ul. Floriańskiej.

Niektórzy już zwiedzili, innych  ZAPRASZAMY!!!

Zespół ds. Promocji Zdrowia

Koordynator: Grażyna Leśniak