INFORMACJA
27 kwietnia 2017
admin

Informacja

Przypominamy, że dni 1 – 3 maja 2017 r.

dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych