Święto Patrona Szkoły
27 września 2017
admin

UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z OBCHODAMI 111 ROCZNICY

STRAJKU DZIECI KOŹMIŃSKICH W LATACH 1906/1907

W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM


8.00 – 9.30 –  Zajęcia w klasach wg planu

9.30 – 9.40 – Wyjście przed szkołę i wciągnięcie flagi na maszt oraz zapalenie znicza (Samorząd Uczniowski)

9.40 – 10.00 – Przejście do kościoła p.w. Św. Wawrzyńca

10.00 – 10.45 – Msza św.

10.45 – 11.00 – Przejście do szkoły

11.00 – 12.30 – Uroczysty apel połączony z pasowaniem na ucznia

12.30 – Przejście do klas

12.40 – Odjazd autobusów (odjeżdżają wszyscy uczniowie)

Kaniew – A. Filipiak

Czarny Sad – M. Mazurowska

Orla – Cegielnia – G. Leśniak

Staniew – J. Kryś

12.30 – 13.00 – Zwiedzanie szkoły

13.00 – Poczęstunek dla zaproszonych gości i pracowników szkoły

 

W tym dniu szkoła zapewnia opiekę świetlicową.