pomoc psychologiczno-pedagogiczna
19 listopada 2017
admin


PEDAGOG SZKOLNY

mgr Beata Kuzia

“Dzieci – to przyszli ludzie. Więc dopiero będą, więc jakby ich nie było. A przecież jesteśmy, żyjemy, czujemy, cierpimy.”

Janusz Korczak

Drogi Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy:

• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• masz problemy rodzinne
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

PRZYJDŹ! POSTARAM SIĘ POMÓC!

 

Drogi Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy:

• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

ZAPRASZAM! POSTARAM SIĘ POMÓC!

 


Pedagog szkolny pracuje w następujących godzinach:

PONIEDZIAŁEK

11.00 – 13.00

WTOREK

ŚRODA

8.00 – 9.30

CZWARTEK

8.00 – 9.30

11.00 – 13.00

PIĄTEK

8.00 – 10.30

12.00 – 14.30

 

Nie należy wstydzić się korzystać z pomocy pedagoga. Ważne jest przecież dobro dziecka. Dbajmy razem o prawidłowy rozwój psychofizyczny i społeczny naszych dzieci, a będą one szczęśliwe. Zapewnijmy im poczucie  bezpieczeństwa i możliwość optymalnego rozwoju przez naukę, zabawę oraz realizację ich marzeń. Wspólnie wzmacniajmy ich poczucie własnej wartości, a będziemy spokojni o ich przyszłość oraz dumni z ich efektów w nauce.

 

DYŻUR PSYCHOLOGA

W każdy pierwszy wtorek miesiąca w ramach „Drzwi Otwartych Szkoły” istnieje możliwość skorzystania z porad psychologa w godz. 1600– 1700. Osoby zainteresowane bardzo serdecznie zapraszam.

 

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

 

Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych przeciwdziała różnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego.
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne.
 • organizuje przeprowadzanie badań pedagogicznych, psychologicznych i innych specjalistycznych dla uczniów z trudnościami dydaktycznymi i w zachowaniu.
 • czuwa nad przestrzeganiem przez nauczycieli zaleceń dotyczących uczniów zawartych w opiniach i orzeczeniach specjalistycznych.
 • prowadzi terapię indywidualną i grupową uczniów jak również i rodziców.
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.
 • wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.
 • współtworzy szkolne programy i plany profilaktyki i wychowawcze.
 • współpracuje z placówkami i organizacjami działającymi na rzecz dobra dzieci, takimi jak: Policja, Sąd, PP-P, PCPR, GOPS, Urząd Gminy itp.