Biesiada szkolna „Wesele”
28 listopada 2017
admin

PODZIĘKOWANIE

Biesiada szkolna organizowana przez Radę Rodziców, Dyrekcję, Grono Pedagogiczne i Pracowników Szkoły to długa tradycja Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim.

 

 

Została ona zapoczątkowana przez Panią Jolantę Piłkowską, wieloletnią Przewodniczącą Rady Rodziców.

Jest mi niezmiernie miło, że po 7 latach przerwy obecna Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Anna Stawowa, zechciała wrócić do pięknej tradycji organizacji wyśmienitej imprezy.

Chcemy w tym roku stworzyć w szkole pracownię informatyczną i doposażyć klasy w sprzęt multimedialny. Pozyskane środki z biesiady zostaną przeznaczone na ten cel.

Za okazaną pomoc szczególnie dziękuję: Państwu Monice i Markowi Kowalczykom, Państwu Katarzynie i Wojciechowi Pawlakom, Państwu Karolinie i Rafałowi Mączkom, Państwu Elizie i Maciejowi Bierła, Pani Ewie Krzyżoszczak, Pani Donacie Witek-Dłużak, Pani Katarzynie Zadwornej, Pani Anice Gniazdowskiej, Pani Ewie Jakubiak, Pani Justynie Kląskale, Pani Annie Stawowej, Pani Sylwii Klicińskiej, Pani Izabeli Sobańskiej, Pani Karolinie Kaczmarek, Pani Edycie Pietrzak, Pani Karolinie Woźniak, Pani Paulinie i Hubertowi Borowskim i Kaliskiej Spółdzielczej Grupie Producentów Mleka w Koźminie Wielkopolskim

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907

w Koźminie Wielkopolskim

mgr Jacek Zawodny