Konferencja
28 listopada 2017
admin

WOJEWÓDZKA  KONFERENCJA SZKÓŁ  PROMUJĄCYCH  ZDROWIE

 

W dniu 24 listopada 2017r. przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w Wojewódzkiej Konferencji Sieci Szkół Promujących zdrowie nt. ,,Ochrona i promocja zdrowia pracowników szkoły jako wartość w Szkole Promującej Zdrowie”. Konferencja odbyła się w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

 

 

Uczestniczyliśmy w dwóch bardzo interesujących wykładach. Pierwszy z nich – .,,Kto i jak może (za)dbać o zdrowie i dobre samopoczucie nauczycieli? Refleksje z perspektywy psychologii pozytywnej”, który przedstawiła pani dr Ewa Kasperek-Golimowska Pracownia Edukacji Zdrowotnej, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kolejny wykład dotyczył ,,Promocji zdrowia pracowników szkoły: dlaczego i jak to robić?” pani dr Magdaleny Woynarowskiej-Sołdan, Zakład Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Wykłady były bardzo interesujące, skłaniające do refleksji. Polecamy je wszystkim zainteresowanym swoim zdrowiem.

Wszelkie materiały z konferencji są dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu  w zakładce Kształcenie i wychowanie-Edukacja Zdrowotna.

Zespół ds. Promocji Zdrowia-

– G. Leśniak, H. Szymura