program profilaktyczny
21 grudnia 2017
admin

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

„PRZYJACIELE ZIPPIEGO”

 

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5 – 8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Celem programu jest rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci. Poprzez słuchanie opowiadań i wykonywanie ćwiczeń, dzieci uczą się, jak znaleźć własne rozwiązania problemów. Dzięki temu będą lepiej radzić sobie z trudnościami życiowymi i lepiej współpracować z innymi.

Program „Przyjaciele Zippiego” jest oparty na założeniu, że dzieci cały czas wchodzą w interakcje z innymi osobami: rodziną, nauczycielami, przyjaciółmi, sąsiadami czy innymi dziećmi. To, jak dobre mają stosunki z innymi oraz jak dają sobie radę z trudnościami, jest kluczowe dla ich myślenia o sobie i o innych. Sposób postępowania w powyższych przypadkach wpływa na to , jak przystosowują się do różnych okoliczności i jak szczęśliwe lub nieszczęśliwe się czują. Innymi słowy, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, korzystanie z pomocy i wsparcia ze strony innych – jest podstawą myślenia przez dziecko o własnym powodzeniu oraz budowania poczucia własne wartości. Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

Charakterystyka programu:

Program w naszej szkole realizowany jest od października 2017 r. w klasach pierwszych i drugiej. Realizatorami programu są wychowawcy klas: Mariola Szkudlarek – kl. I a, Marlena Nowak – kl. I b, Beata Ratajczyk – Krysiak – kl. II a, oraz Hanna Szymura. Program jest realizowany w trakcie 24 spotkań (45 minutowych) podczas jednego roku szkolnego. Program ten koncentruje się na 6 częściach, w każdej z nich przewidziane są 4 spotkania:

  • uczucia,
  • komunikacja,
  • przyjaźń,
  • rozwiązywanie konfliktów,
  • przezwyciężanie zmiany i straty,
  • radzenie sobie z trudnościami.

Koordynator: Beata Kuzia