Wielkanoc 2018
29 marca 2018
Redaktor
Życzenia dla Grona Pedagogicznego, Pracowników Szkoły, Społeczności Uczniowskiej, Rodziców, Partnerów i Darczyńców Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim