II Międzyszkolny Konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas II – III „THE SMART HEADS”
23 maja 2018
Redaktor

23 maja w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp. odbyła   się druga edycja  Międzyszkolnego Konkursu z języka angielskiego dla uczniów klas II i III „The Smart Heads”. Do zmagań konkursowych stanęli uczniowie z Mokronosa, Borzęcic oraz szkół podstawowych z Koźmina Wlkp.  Jak poprzednio, i tym razem konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem. Regulamin „The Smart Heads” przewidywał 2 etapy: część testową, gdzie uczniowie musieli wykazać się znajomością słownictwa, podstawowych wyrażeń oraz gramatyki, używanej w naturalnych sytuacjach oraz czytania i pisania ze zrozumieniem, oraz część plastyczną, która polegała na wykonaniu pracy plastycznej (dowolną techniką), przedstawiającej członków Rodziny Królewskiej.

Dzieci wspaniale poradziły sobie z pytaniami konkursowymi oraz wykonały cudowne rysunki i wyklejanki. Dzięki temu wzbogaciły swą wiedzę na temat Wielkiej Brytanii oraz sprawdziły swe umiejętności.

I miejsce zajęła Weronika Sz. z SP Nr 1. Drugie miejsce zajął Szymon M. z Mokronosa. Na trzecim miejscu uplasował się  uczeń z SP Nr 1 – Piotr T.

Uczniowie, którzy zajęli czołowe miejsca w konkursie, otrzymali dyplomy i zestawy książek, natomiast pozostałe dzieci zostały obdarowane dyplomami za udział w konkursie oraz również przepiękną nagrodą książkową.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom „The Smart Heads” i dziękujemy za uczestnictwo w konkursie. Zapraszamy do udziału za rok kolejnych miłośników języka angielskiego.

Tekst i fot. Maria Mazurowska