KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
14 czerwca 2018
Redaktor

W związku ze zniszczeniami zieleni, która została nowo posadzona wokół szkoły, proszę zwrócić uwagę na chuligańskie zachowania. Na parkingu przy szkole (między ul. Glinki i Polna) zniszczenia zieleni miały miejsce już 5-krotnie. W związku z powyższym, jeśli zdarzą się ponownie takie sytuacje, przejście między ulicami Glinki a Polną zostanie zamknięte.