Próbny alarm ewakuacyjny
26 września 2018
Redaktor

Próbny alarm ewakuacyjny

W dniu 26 września odbył się w szkole próbny alarm ewakuacyjny w celu nauczenia dzieci zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarowego na terenie szkoły. Ewakuację uczniów i pracowników obiektu szkolnego przeprowadzono zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego opracowanej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wlkp. Po 6 przerywanych dzwonkach zostały otwarte 2 bramy wjazdowe i wyjścia ewakuacyjne, przez które zostały wyprowadzone wszystkie dzieci na miejsce zbiórki ewakuacyjnej (boisko szkolne). Istotny jest również fakt, iż nikt wcześniej z pracowników nie wiedział o planowanej ewakuacji przez Dyrektora szkoły. Była to prawdziwa próba zachowania się w sytuacji zagrożenia.