Olimpiada Matematyczna Juniorów
27 września 2018
Redaktor

27 września 2018r. 18 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów (OMJ). Olimpiada to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych. Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi, uczestnicy OMJ zyskują solidne podstawy merytoryczne do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadgimnazjalnym – jedynym konkursem matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce.

Olimpiada Matematyczna Juniorów to jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół średnich wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe oraz art. 20d ustawy o systemie oświaty.

Gratulujemy naszym młodym matematykom!