VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
27 września 2018
Redaktor

27 września 2018r. nasza szkoła wzięła udział w VIII Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia (World Multiplication Table Day) pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Byliśmy jednym z Organizatorów Lokalnych WMTDay 2018. W tym roku do akcji zgłosiło się aż 4578 szkół z całego świata! Patronat honorowy nad akcją edukacyjną objęli: Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury oraz Polski Komitet do spraw UNESCO.

Zgodnie z założeniem akcji przygotowania rozpoczęliśmy wcześniej. Uczniowie klasy VIa zaangażowali się w rozpropagowanie akcji. Przygotowane zostały plakaty, certyfikaty, losy oraz legitymacje MT EKSPERT (Ekspert Tabliczki Mnożenia). Przygotowany został program obchodów. Na gazetce pojawiły się zadania dotyczące tabliczki mnożenia.

Na lekcjach matematyki i zajęciach Klubu Gier Matematycznych uczniowie brali udział w zabawach: Bingo matematyczne doskonalące znajomość tabliczki mnożenia, Tarcza z tabliczką mnożenia, Labirynt z mnożeniem czy Bystrzak. Korzystano z zadań interaktywnych pakietu Matlandia oraz Matematycznego Zoo doskonalącego znajomość tabliczki mnożenia w określonym przedziale czasowym. Rozegrano zawody w znajomości tabliczki mnożenia z wykorzystaniem aplikacji Quizizz.

Po wszystkich przygotowaniach rozpoczęliśmy VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w naszej szkole. W roli ekspertów wystąpili uczniowie klasy VIa, którzy z godnością pełnili powierzoną im funkcję. Na parterze budynku szkoły przygotowano specjalne miejsce, gdzie chętni uczniowie mogli przystąpić do egzaminu w formie pisemnej lub ustnej. Uczniowie klas starszych przystąpili do egzaminu podczas lekcji matematyki. Odwagą wykazali się również uczniowie młodszych klas, którzy postanowili sprawdzić stan swojej wiedzy. Gratulujemy! Ponadto eksperci udali się w „odwiedziny” do nauczycieli i pracowników szkoły, aby i oni mogli wykazać się znajomością tabliczki, a przede wszystkim dać wspaniały przykład naszej szkolnej dziatwie. Gratulujemy odważnym, którzy podjęli wyzwanie:)

Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali legitymację MT EKSPERT (Ekspert Tabliczki Mnożenia). DZIĘKUJEMY:)