Podziękowanie Dyrektora szkoły
28 września 2018
Redaktor

Podziękowanie Dyrektora szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim Pan Jacek Zawodny dziękuje Partnerom szkoły za wsparcie działań, w szczególności za pomoc przy doposażeniu pracowni informatycznej i fizyczno-chemicznej ze względu na konieczność dostosowania ich do potrzeb uczniów starszych, by zapewnić im realizację podstawy programowej.

Partnerzy szkoły, którzy okazali pomoc i wsparcie to:

Pani Lidia Czechak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu

Pan Leszek Spruta „Arpak” sp. z o.o. w Koźminie Wielkopolskim

Pan Mariusz Krawiec 12K sp. z o. o. w Jarocinie

Pan Jan Grzesiek Bank Spółdzielczy w Jarocinie

Pani Janina Poczta Transport i Handel w Sapieżynie

Pan Adam Szczepaniak PPHU „Adpal” w Koźminie Wielkopolskim

Pan Andrzej Borowski Specjalistyczne Gospodarstwo Drobiarskie w Koźminie Wielkopolskim

Pan Maciej Bratborski Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Pan Piotr Turbański Lotos-Duo w Koźminie Wielkopolskim

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim