KONFERENCJA SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE
2 grudnia 2018
Redaktor

W dniu 30 listopada 2018r. przedstawicielki naszej szkoły wzięły udział

w IV Konferencji Naukowej i  XIV Konferencji Wielkopolskiej  Sieci Szkół Promujących Zdrowie nt. ,,O różnych drogach doskonalenia zdrowia nauczycieli i pedagogów w teorii, praktyce edukacyjnej i doświadczeniu osobistym”. Konferencja odbyła się w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

 Patronat Honorowy:

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM  prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska oraz Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska

Otwarcia konferencji dokonała pani mgr Elżbieta Leszczyńska –Wielkopolski Kurator Oświaty oraz  Prodziekan Wydziału Studiów  Edukacyjnych UAM w Poznaniu prof. dr hab. Waldemar Segiet.

Uczestniczyliśmy w ciekawych wykładach dotyczących promocji zdrowia fizycznego i psychicznego nauczycieli.

Jeden z nich pt. ,,Dobre życie” mimo wszystko? Perspektywa  psychologii pozytywnej”, który przedstawiła pani dr n. hum. Ewa Kasperek-Golimowska Pracownia Edukacji Zdrowotnej, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; popularyzatorka pozytywnej edukacji zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Kolejny wykład nosił tytuł ,,Relaksacja jako ważny czynnik ochrony zdrowia nauczycieli pani mgr Magdaleny Kaczmarek– psycholog sportu, wybitny sportowiec , olimpijka –wioślarstwo.,,Zdrowie nauczycieli z perspektywy wybranych modeli pomagania” przedstawiła pani dr n hum.  Agata Woźniak.

Bardzo ciekawe podejście- z punktu widzenia filozofii- dotyczące pracy i zdrowia nauczycieli przedstawiła pani dr n. hum. Anna Gulczyńska w swoim wykładzie pt. ,,O filozofii i zastosowaniach podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy nauczycieli”

Pani –Agnieszka Remlinger-Molenada- dr nauk społecznych, specjalista psychiatra przedstawiła trudny temat w wykładzie ,,Teoria i praktyka ochrony i promocji zdrowia psychicznego nauczycieli”.

,,Zdrowie nauczycieli z perspektywy wybranych modeli pomagania” przedstawiła pani dr n hum.  Agata Woźniak.

 Wykłady były bardzo interesujące, skłaniające do refleksji. Polecamy je wszystkim zainteresowanym swoim zdrowiem.

Wszelkie materiały z konferencji są dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce Kształcenie i wychowanie-Edukacja Zdrowotna.

Zespół ds. Promocji Zdrowia-

– G. Leśniak, H. Szymura